VUA ĐIỀU HÒA

  • 0981 456 041
  • vuadieuhoa121@gmail.com
Banner

Vật tư điện lạnh

sấdfasdfdsafsdfsdf

Toàn Phát - D6.35 x 0.61mm

Toàn Phát - D6.35 x 0.61mm
32.000 đ

Toàn Phát - D6.35 x 0.61mm

Toàn Phát - D6.35 x 0.61mm

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 24 tháng

Toàn Phát - D9.52 x 0.61mm

Toàn Phát - D9.52 x 0.61mm
50.000 đ

Toàn Phát - D9.52 x 0.61mm

Toàn Phát - D9.52 x 0.61mm

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 24 tháng

Toàn Phát - D12.70 x 0.61mm

Toàn Phát - D12.70 x 0.61mm
68.000 đ

Toàn Phát - D12.70 x 0.61mm

Toàn Phát - D12.70 x 0.61mm

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng

Toàn Phát - D15.88 x 0.61mm

Toàn Phát - D15.88 x 0.61mm
85.000 đ

Toàn Phát - D15.88 x 0.61mm

Toàn Phát - D15.88 x 0.61mm

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng

Toàn Phát - D6.35 x 0.71mm

Toàn Phát - D6.35 x 0.71mm
38.000 đ

Toàn Phát - D6.35 x 0.71mm

Toàn Phát - D6.35 x 0.71mm

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng

TOÀN PHÁT - D9.52 X 0.71MM

TOÀN PHÁT - D9.52 X 0.71MM
58.000 đ

TOÀN PHÁT - D9.52 X 0.71MM

TOÀN PHÁT - D9.52 X 0.71MM

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng

TOÀN PHÁT - D12.70 X 0.71MM

TOÀN PHÁT - D12.70 X 0.71MM
79.000 đ

TOÀN PHÁT - D12.70 X 0.71MM

TOÀN PHÁT - D12.70 X 0.71MM

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng

TOÀN PHÁT - D15.88 X 0.71MM

TOÀN PHÁT - D15.88 X 0.71MM
100.000 đ

TOÀN PHÁT - D15.88 X 0.71MM

TOÀN PHÁT - D15.88 X 0.71MM

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng

Toàn Phát - 19.05 x 0.71mm

Toàn Phát - 19.05 x 0.71mm
119.000 đ

Toàn Phát - 19.05 x 0.71mm

Toàn Phát - 19.05 x 0.71mm

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng

TOÀN PHÁT - D6.35 X 0.81MM

TOÀN PHÁT - D6.35 X 0.81MM
42.000 đ

TOÀN PHÁT - D6.35 X 0.81MM

TOÀN PHÁT - D6.35 X 0.81MM

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng

TOÀN PHÁT - D9.52 X 0.81MM

TOÀN PHÁT - D9.52 X 0.81MM
66.000 đ

TOÀN PHÁT - D9.52 X 0.81MM

TOÀN PHÁT - D9.52 X 0.81MM

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng

TOÀN PHÁT - D12.70 X 0.81MM

TOÀN PHÁT - D12.70 X 0.81MM
90.000 đ

TOÀN PHÁT - D12.70 X 0.81MM

TOÀN PHÁT - D12.70 X 0.81MM

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng

TOÀN PHÁT - D15.88 X 0.81MM

TOÀN PHÁT - D15.88 X 0.81MM
113.000 đ

TOÀN PHÁT - D15.88 X 0.81MM

TOÀN PHÁT - D15.88 X 0.81MM

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng

TOÀN PHÁT - 19.05 X 0.81MM

TOÀN PHÁT - 19.05 X 0.81MM
135.000 đ

TOÀN PHÁT - 19.05 X 0.81MM

TOÀN PHÁT - 19.05 X 0.81MM

Đơn vị tính : 
1 cuộn = 15m = 50.000đ/m

...

Xuất xứ:

Bảo hành: 24 tháng