VUA ĐIỀU HÒA

  • 0981 456 041
  • vuadieuhoa121@gmail.com
Banner

Funiki - SC09MMC2

SC09MMC2
4.150.000 đ

Funiki - SC09MMC2

Funiki - SC09MMC2

1 chiều 9000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 9.000BTU, hàng thường, 1 chiều lạnh, Gas R410A

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng

Funiki - SC12MMC2

SC12MMC2
5.650.000 đ

Funiki - SC12MMC2

Funiki - SC12MMC2

1 chiều 12000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 12.000BTU, hàng thường, 1 chiều lạnh, Gas R410A

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng

Funiki - SC18MMC2

SC18MMC2
8.700.000 đ

Funiki - SC18MMC2

Funiki - SC18MMC2

1 chiều 18000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 18.000BTU, hàng thường, 1 chiều lạnh, Gas R410A

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng

Funiki - SC24MMC2

SC24MMC2
11.650.000 đ

Funiki - SC24MMC2

Funiki - SC24MMC2

1 chiều 24000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 24.000BTU, hàng thường, 1 chiều lạnh, Gas R410A

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng

Funiki - HSC09MMC

HSC09MMC
4.150.000 đ

Funiki - HSC09MMC

Funiki - HSC09MMC

1 chiều 9000 BTU Gas r32

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 9.000BTU, hàng thường, 1 chiều lạnh, Gas R32

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng

Funiki - HSC12MMC

HSC12MMC
5.650.000 đ

Funiki - HSC12MMC

Funiki - HSC12MMC

1 chiều 12000 BTU Gas r32

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 12.000BTU, hàng thường, 1 chiều lạnh, Gas R32

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng

Funiki - HSC18MMC

HSC18MMC
8.700.000 đ

Funiki - HSC18MMC

Funiki - HSC18MMC

1 chiều 18000 BTU Gas r32

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 18.000BTU, hàng thường, 1 chiều lạnh, Gas R32

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng

Funiki - HSC24MMC

HSC24MMC
11.650.000 đ

Funiki - HSC24MMC

Funiki - HSC24MMC

1 chiều 24000 BTU Gas r32

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 24.000BTU, hàng thường, 1 chiều lạnh, Gas R32

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng

Funiki - SH09MMC2

SH09MMC2
5.000.000 đ

Funiki - SH09MMC2

Funiki - SH09MMC2

2 chiều 9000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 9.000BTU, hàng thường, 2 chiều, Gas R410A

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng

Funiki - SH12MMC2

SH12MMC2
6.500.000 đ

Funiki - SH12MMC2

Funiki - SH12MMC2

2 chiều 12000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 12.000BTU, hàng thường, 2 chiều, Gas R410A

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng

Funiki - SH18MMC2

SH18MMC2
9.400.000 đ

Funiki - SH18MMC2

Funiki - SH18MMC2

2 chiều 18000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 18.000BTU, hàng thường, 2 chiều, Gas R410A

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng

Funiki - SH24MMC2

SH24MMC2
12.750.000 đ

Funiki - SH24MMC2

Funiki - SH24MMC2

2 chiều 24000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Funiki , công suất 24.000BTU, hàng thường, 2 chiều, Gas R410A

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Bảo hành máy 30 tháng