VUA ĐIỀU HÒA

  • 0981 456 041 - 039 9081141
  • vuadieuhoa121@gmail.com
Banner

Mitsubishi Heavy - 9.000 BTU

SRK/SRC09CTR-S5
6.350.000 đ

Mitsubishi Heavy - 9.000 BTU

Mitsubishi Heavy - 9.000 BTU

1 chiều 9000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 9000BTU 1 chiều thường, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - 12.000 BTU

SRK/SRC12CT-S5
8.400.000 đ

Mitsubishi Heavy - 12.000 BTU

Mitsubishi Heavy - 12.000 BTU

1 chiều 12000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 12000BTU 1 chiều thường, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC10CRS-S5

SRK/SRC10CRS-S5
7.100.000 đ

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC10CRS-S5

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC10CRS-S5

1 chiều 9000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 9000BTU 1 chiều thường, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - 18.000 BTU

SRK/SRC18CS-S5
12.950.000 đ

Mitsubishi Heavy - 18.000 BTU

Mitsubishi Heavy - 18.000 BTU

1 chiều 18000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều thường, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC13CRS-S5

SRK/SRC13CRS-S5
9.150.000 đ

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC13CRS-S5

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC13CRS-S5

1 chiều 12000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 12000BTU 1 chiều thường, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - 24.000 BTU

SRK/SRC24CS-S5
17.200.000 đ

Mitsubishi Heavy - 24.000 BTU

Mitsubishi Heavy - 24.000 BTU

1 chiều 24000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều thường, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - SRK10YXP-W5

SRK10YXP-W5
8.000.000 đ

Mitsubishi Heavy - SRK10YXP-W5

Mitsubishi Heavy - SRK10YXP-W5

1 chiều 9000 BTU Gas r32

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 9000BTU 1 chiều, hàng inverter, gas R32

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC19CSS-S5

SRK/SRC19CSS-S5
15.150.000 đ

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC19CSS-S5

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC19CSS-S5

1 chiều 18000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều thường, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC13YW-W5

SRK/SRC13YW-W5
10.000.000 đ

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC13YW-W5

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC13YW-W5

1 chiều 12000 BTU Gas r32

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 12000BTU 1 chiều, hàng inverter, gas R32

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC18YW-W5

SRK/SRC18YW-W5
17.550.000 đ

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC18YW-W5

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC18YW-W5

1 chiều 18000 BTU Gas r32

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều, hàng inverter, gas R32

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC25CSS-S5

SRK/SRC25CSS-S5
20.000.000 đ

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC25CSS-S5

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC25CSS-S5

1 chiều 24000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều thường, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC24YW-W5

SRK/SRC24YW-W5
21.400.000 đ

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC24YW-W5

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC24YW-W5

1 chiều 24000 BTU Gas r32

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều, hàng inverter, gas R32

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC25ZSPS-S5

SRK/SRC25ZSPS-S5
9.800.000 đ

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC25ZSPS-S5

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC25ZSPS-S5

2 chiều 9000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 9000BTU 2 chiều, hàng inverter, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC35ZSPS-S5

SRK/SRC35ZSPS-S5
11.600.000 đ

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC35ZSPS-S5

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC35ZSPS-S5

2 chiều 12000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 12000BTU 2 chiều, hàng inverter, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC45ZSPS-S5

SRK/SRC45ZSPS-S5
18.100.000 đ

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC45ZSPS-S5

Mitsubishi Heavy - SRK/SRC45ZSPS-S5

2 chiều 18000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 18000BTU 2 chiều, hàng inverter, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm

Mitsubishi heavy - SRK/SRC10YL

SRK/SRC10YL
10.500.000 đ

Mitsubishi heavy - SRK/SRC10YL

Mitsubishi heavy - SRK/SRC10YL

1 chiều 9000 BTU Gas r410a

Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 9000BTU 1 chiều, hàng inverter, gas R410A

...

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm