VUA ĐIỀU HÒA

  • 0981 456 041 - 039 9081141
  • vuadieuhoa121@gmail.com
Banner

Điều hòa âm trần

Điều hòa âm trần hay còn tên gọi điều hòa casset là dòng điều hòa được thiết kế toàn bộ thân máy âm trong tường, chỉ hở ra mặt nạ có kích thước khoảng 90cm x 90cm. Phù hợp với biệt thự, nhà cao cấp, sảnh tiếp đón, spa, nhà hàng, khách sạn ... Đặc biệt mẫu mã này còn có bơm nước ngưng trong dàn lạnh,  nên giải pháp thoát nước ngưng có nhiều thuận lợi hơn.

Panasonic cassette - S-18PU1H5/U-18PV1H5

S-18PU1H5/U-18PV1H5
21.700.000 đ

Panasonic cassette - S-18PU1H5/U-18PV1H5

Panasonic cassette - S-18PU1H5/U-18PV1H5

1 chiều 18000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-22PU1H5/U-22PV1H5

S-22PU1H5/U-22PV1H5
24.100.000 đ

Panasonic cassette - S-22PU1H5/U-22PV1H5

Panasonic cassette - S-22PU1H5/U-22PV1H5

1 chiều 21000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-25PU1H5/U-25PV1H5

S-25PU1H5/U-25PV1H5
25.850.000 đ

Panasonic cassette - S-25PU1H5/U-25PV1H5

Panasonic cassette - S-25PU1H5/U-25PV1H5

1 chiều 24000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-28PU1H5/U-28PV1H5

S-28PU1H5/U-28PV1H5
30.150.000 đ

Panasonic cassette - S-28PU1H5/U-28PV1H5

Panasonic cassette - S-28PU1H5/U-28PV1H5

1 chiều 28000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-30PU1H5/U-30PV1H5

S-30PU1H5/U-30PV1H5
31.900.000 đ

Panasonic cassette - S-30PU1H5/U-30PV1H5

Panasonic cassette - S-30PU1H5/U-30PV1H5

1 chiều 30000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic casette - S-40PU1H5/U-40PV1H8

S-40PU1H5/U-40PV1H8
33.800.000 đ

Panasonic casette - S-40PU1H5/U-40PV1H8

Panasonic casette - S-40PU1H5/U-40PV1H8

1 chiều 42000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-45PU1H5/U-45PV1H8

S-45PU1H5/U-45PV1H8
35.550.000 đ

Panasonic cassette - S-45PU1H5/U-45PV1H8

Panasonic cassette - S-45PU1H5/U-45PV1H8

1 chiều 45000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-50PU1H5/U-50PV1H8

S-50PU1H5/U-50PV1H8
40.150.000 đ

Panasonic cassette - S-50PU1H5/U-50PV1H8

Panasonic cassette - S-50PU1H5/U-50PV1H8

1 chiều 50000, 60000, 80000, 100000, 130000, 150000, 180000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic casette - S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8

S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
25.400.000 đ

Panasonic casette - S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8

Panasonic casette - S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8

1 chiều 18000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8

S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8
31.300.000 đ

Panasonic cassette - S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8

Panasonic cassette - S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8

1 chiều 21000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8

S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
32.500.000 đ

Panasonic cassette - S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8

Panasonic cassette - S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8

1 chiều 24000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8

S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
35.750.000 đ

Panasonic cassette - S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8

Panasonic cassette - S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8

1 chiều 30000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8

S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
38.700.000 đ

Panasonic cassette - S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8

Panasonic cassette - S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8

1 chiều 34000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8

S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8
41.850.000 đ

Panasonic cassette - S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8

Panasonic cassette - S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8

1 chiều 43000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm

Panasonic cassette - S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
45.600.000 đ

Panasonic cassette - S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

Panasonic cassette - S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

1 chiều 48000 BTU Gas r410a

Nhân viên kinh doanh : 091 345 9288 - 0967 947659 - 0399081141 - 0981456041

Hotline phòng bảo hành : 039 908 1141 - 024 66619488

...

Xuất xứ: Malaysia

Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm